Марки
 
Количка
0 продукта
 

Гаранционни условия

 

Laptopchasti.com предоставя на своите клиенти гаранционна поддръжка съгласно сроковете и параметрите описани в придружаващата продукта гаранционна карта или с настоящите гаранционни условия. Гаранционната поддръжка се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други разпоредби в Република България.

 Гаранционният срок започва да тече от датата, посочена в гаранционната карта. Подписването на гаранционната карта означава приемане на гаранционните условия. За стока, доставена по куриер, гаранционните условия се считат за приети, ако няма направени възражения в еднодневен срок.

  1. Гаранционното обслужване се осъществявя само при наличието на попълнени валидни гаранционни документи.
  2. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
  3. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в пълна комплектация и в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието, ненарушени гаранционни стикери.
  4. Гаранционното обслужване се осъществява в сервиза на Laptopchasti.com, като в протокол за констатиран дефект задължително се вписва описание на дефекта.
  5. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от доставчика, не се признават за гаранционни или се отстраняват за сметка на клиента.
  6. Гаранцията не се отнася за повреди, причинени oт пренапрежения по LAN, както и от други модули или оборудване, използвани съвместно с доставената техника.
  7. Гаранцията на устройствата не се отнася до софтуер, инсталиране на драйвери и настройки. Проблеми, свързани с неправилно инсталиране, конфигуриране на софтуер, както и вируси, се отстраняват срещу заплащане по действащите тарифи на сервиза.

Laptopchasti.com не носи отговорност за съхранението на информация на Купувача, както и за нейното възстановяване, в случаите на нейната загуба, вследствие на гаранционен ремонт или замяна на изделието. Доставчикът не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, вследствие на загуба на данни или вследствие невъзможността на Купувача да използува изделието.

 

При LCD дисплеите поради много големия брой пиксели и транзистори, както и свързания с това изключително сложен процес на производство, в редки случаи могат да се срещнат дефектни пиксели или суб-пиксели. (Примерно при екран с резолюция от 1024x768 пиксела, където всеки се състои от три субпиксела (червен, зелен, син), се използват общо около 2,4 милиона транзистора )

За да се регулира приемливостта на дефектите и да се защити крайния потребител, организацията ISOе създала стандарт, който да бъде следван от производителите. ISO 13406-2 препоръчва колко дефекти са приемливи в един дисплей преди той да бъде заменен, според условията на гаранцията.

Според ISO 13406-2 се дефинират следните класове дефекти (вижте таблицата по-долу). Типове 1, 2 или 3 различават поведението на пикселите, които или винаги светят, или не светят изобщо, или напр. съдържат дефектни субпиксели:

LCD Клас

Дефект тип 1

Дефект тип 2*

Дефект тип 3*

Клас I

0

0

0

Клас II

2

2

5

Клас III

5

15

50

Клас IV

50

150

500

*Типове 1, 2 или 3 съответно означават пиксели, които или винаги светят, или не светят изобщо, или съдържат дефектни субпиксели.

Долната таблица показва допустимия брой лошо функциониращи пиксели и субпиксели, които са приемливи, в зависимост от нативната резолюция на LCD панела:

Стандартна резолюция

Брой пиксели

Приемливо количество дефекти

Дефект тип 1*

Дефект тип 2*

Дефект тип 3*

1024 x 768

786,432

2

2

4

1280 x 1024

1,310,720

3

3

7

1400 x 1050

1,680,000

3

3

8

1600 x 1200

1,920,000

4

4

10

* Типове 1, 2 или 3 съответно означават пиксели, които или винаги светят, или не светят изобщо, или съдържат дефектни субпиксели.